ATATÜRK KRONOLOJİSİ

• 1 881 Mustafa'nın Selanik'te dünyaya gelmesi.
• 1893 Mustafa Selanik'teki Askeri Hazırlık Okuluna başlar ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi "Kemal" verilir.
• 1895 Mustafa Kemal Manastırdaki Askeri Liseye başlar.
• 1899 Mustafa Kemal İstanbul'da Harbiye'nin hazırlık sınıfına başlar.
• 1902 Mustafa Kemal Harbiye'den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisine devam eder.
• 11 Ocak 1905 Mustafa Kemal Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olur ve Şam'da bulunan Beşinci Orduda görev almak üzere Şam'a gönderilir.
• Ekim 1906 Mustafa Kemal ve arkadaşları Şam'da "Vatan ve Hürriyet" adıyla gizli bir dernek kurarlar.
• Eylül 1907 Mustafa Kemal Üçüncü Orduya tayin edilir ve Selanik'e gönderilir.
• 13 Eylül 1911Mustafa Kemal İstanbul'daki Genel Kurmaya tayin edilir.
• 9 Ocak 1912 Mustafa Kemal Libya'daki Tobruk taarruzunu başarılı bir şekilde yönetir.
• 25 Kasım 1912 Mustafa Kemal Hareket Başkanı olarak Akdeniz Boğazları özel Kuvvetlerine atanır.
• 27 Ekim 1913 Mustafa Kemal Sofya'ya Askeri Ataşe olarak atanır.
• 25 Nisan 1915 İttifak Devletleri Arıburnuna çıkarma yaparlar ve Mustafa Kemal Tümeni ile ilerlemelerini durdurur.
• 9 Ağustos 1915 Mustafa Kemal Anafartalar Grup Kumandanlığına getirilir.
• 1 Nisan 1916 Mustafa Kemal Tuğgeneralliğe terfi eder.
• 6-7 Ağustos 1916 Mustafa Kemal Bitlis ve Muş'u düşmandan geri alır.
• 31 Ekim 1918 Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olur.
• 30 Nisan 1919 Mustafa Kemal Erzurum'da bulunan Dokuzuncu Orduya geniş yetkilerle müfettiş olarak atanır.
• 16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal İstanbul'u terkeder.
• 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Samsun'a ayak basar.
• 8 Temmuz 1919 Mustafa Kemal gerek Üçüncü Ordu Müfettişliği görevinden gerekse ordudan istifa eder.
• 23 Temmuz 1919 Mustafa Kemal Erzurum Kongresi Başkanlığına getirilir.
• 4 Eylül 1919 Mustafa Kemal Sivas Kongresi Başkanlığına getirilir.
• 27 Aralık 1919 Mustafa Kemal İcra Heyeti ile Ankara'ya gelir.
• 23 Nisan 1920 Mustafa Kemal Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisini açar.
• 11 Mayıs 1920 Mustafa Kemal İstanbul hükümeti tarafından ölüme mahkum edilir.
• 5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi tarafından Başkumandan olarak atanır.
• 23 Ağustos 1921 Türk birliklerinin Mustafa Kemal tarafından yönetildiği Sakarya savaşı başlar.
• 19 Eylül 1921 Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi ile Gazi unvanını verir.
• 26 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal Büyük Taarruzu Kocatepe'den yönetmeye başlar.
• 30 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal Paşa Dumlupınar savaşını kazanır.
• 10 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal İzmir'e girer.
• 1 Kasım 1922 Büyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal'in Hilafetin kaldırılması Yönündeki önerisini kabul eder.
• 14 Ocak 1923 Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım İzmir'de vefat eder.
• 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyetinin ilan edilmesi ve Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.
• 24 Ağustos 1924 Gazi Mustafa Kemal İstanbul Sarayburnu'nda ilk kez şapka giyer.
• 9 Ağustos 1928 Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu'nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yapar.
• 12 Nisan 1931 Gazi Mustafa Kemal Türk Tarih Kurumunu kurar.
• 12 Temmuz 1932 Gazi Mustafa Kemal Türk Dil Kurumunu kurar.
• 16 Haziran 1934 Büyük Millet Meclisi bir yasa geçirerek Gazi Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadını verme kararı alır.
• 10 Kasım 1938 Atatürk vefat eder.